Darmstadt Cemevi                      Alevitische Gemeinde und Cemevi Darmstadt e.V.-DAAKMC

ERENLER GÖNÜLLERE EHLİBEYT SEVGİSİYLE GiDERLER.. der İNSAN-I KÂMİL..

YOLUMUZ HAK, MUHAMMED , ALİ YOLUDUR..

Aşk ile Canlar…

 

DAAKMC bir İnanç Kurumudur. 

Alevi- Bektaşi inancının ve öğretisinin yaşatılması ve tanıtılması için çalışır. 

DAAKMC Demokratik normları esas alır.

Faaliyet ve çalışmalarını Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasa`sına uygun olarak yürütür.

DAAKMC Partiler üstüdür. Faaliyet ve Ҫalışmalarında hiç bir Siyasi Partinin, Örgütün,Kuruluşun legal ve illegal yan örgütü olamaz, bu doğrultuda alet edilemez.

DAAKMC Alevi- Bektaşi inancını, kültürünü, felsefesini yaşar,  yaşatır ve koruyarak geleceğe taşımaya  özen gösterir.

DAAKMC, Almanlar ve göçmenlerin biraraya gelmesine, Almanya ´da yaşayan değişik ulus ve Toplumların kaynaşmasına ve buna bağlı olarak göçmenlerin,

Alman toplumu ile uyumuna; Din, Dil, Irk, Cinsiyet, Etnik köken gözetmeden katkı sunarak çalışmalarını yürütür.

DAAKMC Kadın ve Erkek eşitliğini kayıtsız şartsız savunur.

Insanların Dininden, Irkından,  Etnik kökeninden , kültüründen ve Cinsiyetinden dolayı kayrılmalarını ve haksızlığa uğramalarını kayıtsız şartsız reddeder.

DAAKMC, Üyelerin değisik İnanç ve Kültürlerden etnik kökenden İnsanlarla birlikte Barış icinde yaşamalarını teşvik eder. Tüm Toplum bireylerinin eşit haklara sahip olmalarını ve eşit muamele görmelerini savunur.

DAAKMC  çalışmalarında İnsan haklarını ve Federal Almanya Cumhuriyetinde yasalara ters düşmedikçe Evrensel değerleri esas alır.

Demokratik ve Sosyal bir kurumdur.

Topluma yararlı Kurumlar statüsünde olan ve ortak amaçları güden Kurum ve Sivil toplum Kuruluşları ile birlikte çalışır.Kendi amaçları doğrultusunda Genel Kuruldan aldığı yetki ile 

Vakıf ve Enstitü kurabilir.

Alevi İnancının Türkiye Cumuriyeti tarafından Anayasal olarak  kabul görmesi yönünde çalışma yürütür. Aleviler lehine düzenlenen Evrensel yasaların korunmasına özen gösterir..

Laik, Demokratik, Ҫağdaş değer ve düşünceleri Kayıtsız şartsız savunur.

Korunup geliştirilmesine çalışır.

Alevi- Bektaşi Toplumunun aydınlatılması, öğrenim görmesi, meslek eğitimi almasını teşvik eder ve Gençlerine eğitim konusunda yurt içi veya yurt dışında Burs olanakları sağlamaya çalışır.

Cenaze Erkanlarında İnançsal ve geleneksel tüm hizmetleri sunar..

Alevi- Bektaşi öğretisi doğrultusunda Dede, Ana, Zakir ve Cenaze hizmeti sunan kişilere  eğitim olanakları sağlar.

Alman okullarında Alevilik derslerinin verilmesini tesvik eder ve destekler.

Amaçları doğrultusunda Ҫalışma gruplarıve komisyonlar kurar.

Alevi İnancını, Kültürünü, Felsefesini korumak yaşamak ve yaşatmak için Cemevleri , Kütüphaneler açar.

Cem törenleri, Alevi- Bektaşi şairler Yazarlar, düşünürler, Pirler gibi önemli kişiler anısına etkinlikler düzenler..

Alevi Deyiş, Mistik Müzik ve Ezgilerini, Edebiyatını, Anadolu Halk Danslarını, Tiyatro ve Sahne oyunlarını sergiler.

Alevilerin yaşamındakı önemli günlerin ve anılması ve Bayramların kutlanmasını düzenler.

DAAKMC Dersler, Konferanslar,Kurslar, Seminerler, Paneller,Kültür geceleri ve Etkinlikleri düzenler ve sunar.

Egitimsel, Kültürel, Sosyal, Hukuki konularda ve Sağlık alanlarında ilgili Uzmanlar getirerek

hizmetlerde bulunur.

Aile ve Ҫocuk Eğitimine önem verir. Bununla ilgili Konferanslar, Kurslar, Seminerler, Paneller,

Kültürel Etkinlikler düzenler ve sunar.

Uzmanlar eşliğinde, Dil,Okul, Mesleki Eğitim, Bilgisayar öğrenme ve geliştirme,

Bağlama ve diğer Müzik Enstrumanları, Halk Dansları Kursları, Semah Egitimi ve Sportif faaliyetler düzenler ve sunar.

 


Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.